Hôm thứ sáu, ngày 26 tháng 5 năm 2017, tại phòng F21, trường Đại học Tây Đô đã diễn ra hai buổi bảo vệ Khóa luận của các lớp Ngôn ngữ Anh khóa VIII. Các Hội đồng năm nay gồm 16 đề tài chủ yếu tập trung nghiên cứu những vấn đề và những phương pháp cải thiện các kỹ năng ngôn ngữ. Hội đồng gồm có ThS Nguyễn Thị Diễm Thúy – Chủ tịch Hội đồng, ThS. Wa Thái Như Phương – phản biện HĐ 1, Thư ký HĐ 2; ThS Phan Thị Minh Uyên – Thư ký HĐ 1, phản biện HĐ 2. Cả hai Hội đồng đều có sự tham gia của các Giảng viên bộ môn và các sinh viên khóa VIII và IX. Nhìn chung, Hội đồng đánh giá cao các nghiên cứu, Sinh viên đã vận dụng được kiến thức tích lũy trong các năm học vào thực tế một cách phù hợp.  Hội đồng cũng có những góp ý cụ thể đối với một số hạn chế để các Sinh viên có thể hoàn thiện đề tài của mình sau buổi bảo vệ này.

Một số hình ảnh của buổi báo cáo Khoá luận

AV81

Sinh viên đang báo cáo Khoá luận

AV82

AV83

Sinh viên chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng

Tin: Bảo Dung, ảnh: Ngọc Thảo

Go to top