Sáng 12/10, nhân dịp Lễ khai giảng năm học mới 2016 - 2017, Trường Đại học Tây Đô đã phát giấy khen kèm tiền thưởng cho các sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên giỏi và Sinh viên xuất sắc năm học 2015 – 2016.

Toàn trường có 232 sinh viên giỏi và sinh viên xuất sắc các lớp đại học khoá 7, khoá 8, khoá 9 và khoá 10 và 33 sinh viên giỏi các lớp liên thông trung cấp – đại học. Trong đó, Khoa Ngữ văn có 73 sinh viên giỏi và 4 sinh viên xuất sắc chiếm tỉ lệ 33.2% tổng số sinh viên giỏi và sinh viên xuất sắc của 7 khoa trên toàn trường. Cụ thể, số lượng sinh viên ưu tú các lớp như sau:

Lớp

Giỏi

Xuất sắc

Văn học 9

2

 

Việt Nam học 9

10

 

Ngôn ngữ Anh 9

9

 

Ngôn ngữ Anh 8A

2

 

Ngôn ngữ Anh 8B

4

 

Ngôn ngữ Anh 8C

8

 

Văn học 8A

9

 

Văn học 8B

8

1

Việt Nam học 8

20

3

Ngôn ngữ Anh 10A

1

 

Tổng cộng

73

4

Kèm theo sau đây là Quyết định khen thưởng và Danh sách sinh viên ưu tú năm học 2015 -2016.

TB

DS1

DS2

DS3

DS4

DS5

DS6

DS7

DS8

DS9

Go to top