Trong hai ngày 02/6 và 03/6 năm 2016, sinh viên ngành Văn học khoá 7 thuộc Khoa Ngữ văn, trường Đai học Tây Đô đã bảo vệ thành công khoá luận tốt nghiệp. Nhìn chung, các đề tài khoá luận bám sát chuyên ngành. Do đa phần các em  thực hiện khoá luận có học lực trung bình toàn khoá từ 7.5 trở lên nên chất lqượng khoá luận khá cao và đồng đều. Sau đây là một số hình ảnh của sinh viên trong quá trình bảo vệ khoá luận:

KL VH7 1

Hội đồng bảo vệ khoá luận

KL VH7 2

Sinh viên đang bảo vệ khoá luận

KL VH7 3

Sinh viên chụp ảnh lưu niệm cùng giáo viên hướng dẫn

KL VH7 4

Sinh viên chụp ảnh lưu niệm cùng giáo viên hướng dẫn

                                                    

                  Tin và ảnh: Thu Hằng

Go to top