Sáng ngày 03/6/2016, Bộ môn Việt Nam học , Khoa Ngữ Văn đã tiến hành chấm Báo cáo Khóa luận Tốt nghiệp cho 7 sinh viên lớp ĐH Việt Nam học 7 (2012 - 2016). Năm nay, đề tài của sinh viên rất đa dạng như: Vấn đề khai thác các sản vật địa phương An Giang trong phát triển du lịch, khai thác trái cây phục vụ phát triển du lịch vùng ĐBSCL; Các chiến lược, cơ hội và thách thức phát triển du lịch của  các tỉnh An Giang, Cà Mau, Bạc Liêu; giá trị Tết cổ truyền trong phát triển du lịch tại vùng ĐBSCL.

            Nhìn chung, chất lượng các bài khóa luận tốt nghiệp năm nay của sinh viên khá cao, thể hiện tính sáng tạo, trí tuệ và cập nhật trong lĩnh vực du lịch của địa phương các tỉnh ĐBSCL. Các đề tài về cơ bản đều có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, có giá trị tham khảo cho sinh viên các khóa sau, cho cả giảng viên nghiên cứu, đồng thời có tính ứng dụng cao hoạt động du lịch tại các địa phương là đối tượng nghiên cứu của khóa luận.

           

Một số hình ảnh buổi báo cáo khóa luận tốt nghiệp của lớp ĐH VNH7

VNH7 01

VNH7 02

VNH7 3

Ảnh: B.V.Đ

Bài: D.T.X

Go to top