Th.S. Lâm Hữu Tài –  Khoa Ngoại NgữTrường ĐH Văn Lang, TPHCM

 Th.S. Vũ Nguyễn Minh Thy – Khoa Trung Văn trường ĐH Sư Phạm TPHCM

Nguyễn Hồ Hưng Thịnh, Trần Đoàn Diễm Khanh – Khoa Ngoại Ngữ Trường ĐH Văn Lang, TPHCM

 

Abstract:

Sharing the border with the northen part of Vietnam, The People's Republic of China (PRC) have been in bilateral historical, cultural, economic and social relations with Vietnam for many years. Especially, the relationship between the two countries, in recent years, has been expanded in many fields. To develop it, Vietnam needs a workforce in great numbers that can use Chinese and knows the culture of China well. As Information technology has had its non-stop development, applying IT to teaching and learning Chinese is now necessary for faster and better outcomes.

In the academic year 2015-2016, the Faculty of foreign languages at Van Lang University did confidently use IT in teaching Chinese to students of the faculty whose optional foreign language is Chinese. After that short period of time of using the new teaching approach, we have done a survey that we would like to share to you leaders and you teachers so that we provide more solutions to enhance the capability of teaching and the role of self- learning.

Contents

1,Đặt vấn đề

2, Áp dụng CNTT cho dạy học tích cực

3, Thực trạng:

4, Thống kê kết quả đánh giá kiểm tra:

4.2, Thống kê kết quả giữa kì và cuối kì 2:

5, Nhận xét rút kinh nghiệm:

6, Thay lời kết

             

References

1, Nguyễn Kim Dung (2011), Ứng dụngcông nghệ thông tin trong đào tạo, Việnnghiên cứu giáo dục, kỉ yếu Hội thảo giáo dục, Hải Phòng.

       2, Hoàng Anh Khiêm (2010), Ứng dụngCông nghệ thông tin hiệu quả trong công tácdạy học ở trường cao đẳng, đại học, kỉ yếu Hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở trường CĐ và ĐH, Trường ĐH Đồng Nai.

3, TS Nguyễn Thị Minh Hồng, ThSỹ Trần Khai Xuân (ĐHSP TPHCM),Dạy học tích cực và ghi nhớ từ mới tiếng Trung Quốc qua việc ứng dụng phần mềm CNTT, tạp chí Ngôn Ngữ và Đời Sống Số 10 (228)-2014

   4, Ths Nguyễn Thành Hải,Phương pháp học tập chủ động ở bậc đại học

   5, TS Huỳnh Văn Sơn (chủ biên)-Giáo trình Tâm Lí Học Giáo Dục Đại Học – NXB Sư Phạm TPHCM 

Nguồn: http://khoangoaingu.vanlanguni.edu.vn/hoc-thuat/nckh/200-khao-sat-day-va-hoc-tieng-trung

Go to top