Vuong Tran Gia Nhon M.A., Vo Thi Xuan Anh M.A., Pham Thi Hoai M.A., Le Huynh Ha Van M.A., Ha Thuy Uyen M.A.

Faculty of Foreign Languages, Van Lang University

Abstract

Một trong những mục đích chính của việc dạy và học tiếng Anh là người học có thể nói Tiếng Anh một cách trôi chảy. Tuy nhiên, quá trình dạy và học kỹ năng nói tiếng Anh không phải lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ và thuận lợi mà trái lại quá trình này lại lắm gian nan và đầy thử thách. Vì vậy, câu hỏi đặt ra: Vì sao nhiều sinh viên Văn Lang vẫn chưa thể nói tiếng Anh tốt? Để trả lời câu hỏi này, bài viết dưới đây muốn chỉ rõ: (1) thực trạng của việc giảng dạy kỹ năng nói Tiếng Anh tại trường đại học Văn Lang cũng như những khó khăn, trăn trở mà giảng viên gặp phải trong quá trình đứng lớp; (2) đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình dạy kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ thuộc khối ngành kinh tế tại trường Đại học Văn Lang.

1. Introduction

2. Description Of The Students

3. Description Of Teaching Facilities

4. Commonly Used Speaking Activities

5. Difficulties In Teaching Speaking Skill

5.1 Teaching English Pronunciation Problems

5.2. Student  Schedule

5.3. Inflexible Seating Arrangement

5.4. Large Class Size

5.5. Mixed Abilities

6. Conclusion And Recommendations

References

Angelo, T.A. and Cross, K.P. (1993) Classroom Assessment Techniques: A Handbook for College Teachers. San Francisco: Jossey-Bass.

Baker, J. & Westrup, H. (2002). The English language teacher’s handbook: How to teach large classes with few resources. Continuum.

Bygate, M (1987). Speaking. In Carter, R & Nunan, D (Ed)., The Cambridge Guide to Teaching English to Speakers of Other Languages (p.14). Cambridge University Press.

Castaldi, B. (1977): Educational Facilities Planning, Remodeling and Management. London: Allyn and Bacon Ltd.

Dalton. D. (2002). Some Techniques for Teaching Pronunciation. The Internet TESL Journal, Vol. III, No. 1, January 1997. Retrieved September 10, 2013 from http://iteslj.org/Techniques/Dalton-Pronunciation.html

Morley, J. (1991).  The Pronunciation Component in Teaching English to Speakers of Other Languages. TESOL Quarterly, 25(3), 481-520.

Pope, N. G. (2016). How the time of day affects productivity: Evidence from school schedules. The Review Of Economics And Statistics, 1,1-11.

Roy, J. E. (2014). The impact of seating arrangement on students’ learning in secondary schools. International Journal of Information, Business and Management, 6(2), 1-21.

Wong. R. (1987). Teaching Pronunciation: Focus on English Rhythm and Intonation. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall Regents.

Yelkpieri, D., Namale, M., Esia-Donkoh, K., & Ofosu-Dwamena, E. (2012). Effects of class size on effective teaching and learning at the Winneba campus of the UEW (University of Education, Winneba), Ghana. US-China Education Review A(3), 319-332.

Nguồn: http://khoangoaingu.vanlanguni.edu.vn/hoc-thuat/nckh/201-the-reality-of-teaching-english-speaking-skill-for-business-students-at-van-lang-university-vlu

Go to top