BÁO CÁO KHOÁ LUẬN – LỚP NGÔN NGỮ ANH K7

Sáng 23/5/2016 lớp Ngôn ngữ Anh K7 (2012 - 2016) Khoa Ngữ Văn Trường Đại học Tây Đô tiến hành báo cáo khoá luận tại phòng học D25. Cả năm sinh viên tham gia báo cáo đều thể hiện khả năng sử dụng tiếng Anh lưu loát, và khả năng nghiên cứu khoa học của mình. Chúc các em sẽ gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp sau khi tốt nghiệp.

Báo cáo KL AV7Báo cáo KL AV7 Báo cáo KL AV7

                                                                                  Tin bài: Mỹ Duyên, ảnh: Trung Thành

Go to top