Tin tức - Sự kiện

DANH SÁCH ĐỀ TÀI KHOÁ LUẬN

NIÊN KHÓA: 2012 - 2016

LỚP: ĐẠI HỌC NGÔN NGỮ ANH 7

STT

MSSV

HỌ VÀ

TÊN

GV HƯỚNG DẪN

TÊN ĐỀ TÀI

1

12D220201029

Nguyn Phúc

Thnh

Đng Th Bo Dung

An investigation into the effectiveness of using reading strategies on reading competence of English majored sophomores at Tay Do University

2

12D220201002

Trn Th ánh

Đào

Đng Th Bo Dung

Difficulties in understanding and applying collocations in writing of juniors majoring in English at Tay Do University.

3

12D220201019

Trnh Kiu

My

Đng Th Bo Dung

An investigation into difficulties in English listening of freshmen majoring in English at Tay Do University.

4

12D220201038

Phm Long Tun

Anh

Đng Th Bo Dung

A survey on difficulties in speaking English of English majored freshmen at Tay do University

5

12D220201006

Lê Ngc

Châu

Đng Th Bo Dung

An investigation into difficulties in English speaking of freshmen majoring in English at Tay Do University

Hoạt động sinh viên

phát-triển-hoạt-động-ngoại-khóa-dành-cho-sinh-viên-ngành-ngôn-ngữ-anh-tại-trường-đại-học-tây-đô   Tập thể sinh viên lớp Ngôn ngữ Anh khóa 11 Chương trình ngoại khóa là chuỗi các hoạt động được tổ chức nằm ngoài chương trình học chính khóa trên giảng đường xoay quanh các vấn đề về văn hóa - xã hội - văn - thể - mỹ và phát triển kỹ năng. Tại Trường Đại học Tây Đô, hoạt động ngoại khóa...
Go to top