Tin tức - Sự kiện

DANH SÁCH ĐỀ TÀI KHOÁ LUẬN

NIÊN KHÓA: 2012 - 2016

LỚP: ĐẠI HỌC VIỆT NAM HỌC 7

STT

MSSV

HỌ VÀ

TÊN

GV HƯỚNG DẪN

TÊN ĐỀ TÀI

1

12D220113008

Phm Th Thùy

Dương

Cao Th Sen

Giá Tr Văn Hóa Ca Nghi Thc Tết C Truyn Góp Phn Phát Trin Du Lch ĐBSCL

2

12D220113040

Thái Hng

Thư

Cao Th Sen

Chiến Lược Thu Hút Khách Du Lch Đến Vi Tnh An Giang

3

12D220113037

Nguyn Th Kim

Sen

Dương Thanh Xuân

Khai Thác Các Sn Vt Đa Phương An Giang Trong Phát Trin Du Lch

4

12D220113052

Trn Châu

Trinh

Dương Thanh Xuân

Khai Thác Mt S Ngôi Chùa Ni Tiếng ĐBSCL Đ Phát Trin Du Lch

5

12D220113038

Trương Hoàng

Sil

Lê Th Mai Hương

Chiến Lược Phát Trin Du Lch Tnh Cà Mau Đến năm 2025

6

12D220113036

Trn Minh

Phú

Lê Th Mai Hương

Trái Cây Đc Sn Trong Hot Đng Du Lch Ti ĐBSCL

7

12D220113012

Lê Th Hng

Gm

Lê Th Mai Hương

Ngh Thut Điêu Khc Và Kiến Trúc Chùa Ca Người KHMER Tnh Trà Vinh

Hoạt động sinh viên

phát-triển-hoạt-động-ngoại-khóa-dành-cho-sinh-viên-ngành-ngôn-ngữ-anh-tại-trường-đại-học-tây-đô   Tập thể sinh viên lớp Ngôn ngữ Anh khóa 11 Chương trình ngoại khóa là chuỗi các hoạt động được tổ chức nằm ngoài chương trình học chính khóa trên giảng đường xoay quanh các vấn đề về văn hóa - xã hội - văn - thể - mỹ và phát triển kỹ năng. Tại Trường Đại học Tây Đô, hoạt động ngoại khóa...
Go to top