Tin tức - Sự kiện

DANH SÁCH ĐỀ TÀI KHOÁ LUẬN

NIÊN KHÓA: 2012 - 2016

LỚP: ĐẠI HỌC VĂN HỌC 7

STT

MSSV

HỌ VÀ

TÊN

GV HƯỚNG DẪN

TÊN ĐỀ TÀI

1

12D220330068

Đinh Hoài

Thương

Nguyn Lâm Đin

Hình nh quê hương trong thơ Giang Nam

2

12D220330089

Nguyn Ngc Tho

Trang

Nguyn Lâm Đin

Thân phn nhân vt Sài trong Thi Xa Vng ca Lê Hu

3

12D220330045

Nguyn Th Ngc

Ngân

Nguyn Lâm Đin

Hình nh so sánh trong ca dao

4

12D220330098

Nguyn Th Hng

Xuyến

Nguyn Lâm Đin

Hình nh người ph n trong truyn ngn ca các nhà văn n sau 1975

5

12D220330014

Trn Trường

Giang

Nguyn Lâm Đin

ni bun trong thơ Cao Bá Quát

6

12D220330011

Bùi Th Thùy

Dương

Nguyn Lâm Đin

Hình nh dòng sông trong ca dao Nam B

7

12D220330087

Trương Th Ngc

Trân

Nguyn Đan Chi

V đp ca văn hoá Vit trong Vang bóng mt thi ca Nguyn Tuân

8

12D220330100

Nguyn Th Bo

Yến

Nguyn Đan Chi

Tính hin thc trong tác phm Thiên thn sám hi ca T Duy Anh

9

12D220330094

Lâm M

Vn

Nguyn Đan Chi

Giá tr ni dung và ngh thut ca Nam quc sơn hà (Lý Thường Kit), Bình Ngô đi cáo (Nguyn Trãi), Tuyên ngôn đc lp (H Chí Minh).

10

12D220330036

Nguyn Th Phương

Lam

Nguyn Th M Nhung

Đc sc truyn ngn Lê Minh Khuê

11

12D220330079

Hunh Cm

Tiên

Nguyn Th M Nhung

Đc đim ngh thut truyn ngn ca Nguyn Quang Sáng

12

12D220330072

Ngô Bình

Thanh

Nguyn Th M Nhung

Nhng đi mi v ngh thut trong tiu thuyết ca T Duy Anh

13

12D220330067

Nguyn Th Anh

Thư

Nguyn Thúy Dim

n d tri nhn trong văn vn Nam B

14

12D220330001

Phm Thuý

Ái

Nguyn Thúy Dim

Tính t ch màu sc trong thơ Xuân Qunh

15

12D220330065

Dương Cm

Siêu

Nguyn Thúy Dim

n d tu t trong thơ Xuân Qunh

16

12D220330062

Quách Minh

Sang

Nguyn Minh Ca

Tính hin thc trong tiu thuyết Thế gii xô lch ca Bích Ngân

17

12D220330069

Lê Th Ngc

Tho

Nguyn Minh Ca

Vn đ tiếp nhn trong tiu thuyết Trăm sông v bin ca Nguyn Đông Thc

18

12D220330038

Nguyn Th Yến

Linh

Nguyn Minh Ca

Vn đ tiếp nhn trong tiu thuyết Thiên thn sám hi ca T Duy Anh.

Hoạt động sinh viên

phát-triển-hoạt-động-ngoại-khóa-dành-cho-sinh-viên-ngành-ngôn-ngữ-anh-tại-trường-đại-học-tây-đô   Tập thể sinh viên lớp Ngôn ngữ Anh khóa 11 Chương trình ngoại khóa là chuỗi các hoạt động được tổ chức nằm ngoài chương trình học chính khóa trên giảng đường xoay quanh các vấn đề về văn hóa - xã hội - văn - thể - mỹ và phát triển kỹ năng. Tại Trường Đại học Tây Đô, hoạt động ngoại khóa...
Go to top