Tin tức - Sự kiện

DANH SÁCH ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN

NIÊN KHÓA: 2012 - 2016

LỚP: ĐẠI HỌC VĂN HỌC 7

STT

MSSV

HỌ VÀ

TÊN

GV HƯỚNG DẪN

TÊN ĐỀ TÀI

1

12D220330008

Mai Quang Nhã

Anh

Phạm Thu Hằng

Thành ngữ trong ca dao Nam Bộ

2

12D220330002

Nguyễn Thị Bé

Đằm

Nguyễn Thị Mỹ Nhung

Những đổi mới về nội dung và nghệ thuật trong thơ sau 1975

3

12D220330006

Trần Minh

Đang

Nguyễn Minh Ca

Hình tượng người chiến sĩ cách mạng trong Nhật kí Mãi mãi tuôi 20 của Nguyễn Văn Thạc

4

12D220330005

Trần Minh

Đạt

Phạm Thu Hằng

Hình ảnh động vật và thực vật trong ca dao tình yêu đôi lứa

5

12D220330003

Võ Thị Mai

Đình

Nguyễn Thị Linh

Yếu tố trữ tình chính trị trong thơ Phan Bội Châu

6

12D220330013

Lê Thị Kiều

Duyên

Nguyễn Đan Chi

Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong truyện ngắn của Lưu Thành Tựu

7

12D220330020

Lê Phi

Hải

Nguyễn Thanh Đào

Thiên nhiên và con người Nam Bộ trong Đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi

8

12D220330021

Lê Vũ

Hải

Nguyễn Thanh Đào

Thế giới nhân vật trong tập truyện ngắn Ngọn đèn không tắt của Nguyễn Ngọc Tư

9

12D220330016

Lê Thị Ngọc

Hân

Nguyễn Thanh Đào

Hình tượng người lính trong Dấu chân người lính của Nguyễn Minh Châu

10

12D220330017

Lê Triều

Hân

Nguyễn Thúy Diễm

Thế giới nhân vật trong tiểu thuyết Như Núi Như Mây của nhà văn Nguyễn Đông Thức

11

12D220330015

Phạm Thị Phượng

Hằng

Nguyễn Đan Chi

Con người và không gian nam bộ trong tập truyện ngắn Hương rừng Cà Mau của Sơn Nam

12

12D220330022

Trần Chí

Hiện

Phan Văn Tiến

Bi kịch người lính trong Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh

13

12D220330023

Nguyễn Thành

Hiệp

Nguyễn Thị Linh

Motip nhân vật đổi đời trong truyện cô tích Việt Nam

14

12D220330025

Đinh Thị Cẩm

Hoa

Nguyễn Thị Mỹ Nhung

Hình ảnh đất nước trong thơ ca kháng chiến chống Mỹ

15

12D220330024

Nguyễn Hoàng

Hưng

Nguyễn Thúy Diễm

Hình tượng người phụ nữ trong tiểu thuyết Phiên Bản của Nguyễn Đình Tú

16

12D220330019

Nguyễn Thị Diễm

Hương

Nguyễn Minh Ca

Nghệ thuật ngôn ngữ thơ trong kịch của Lưu Quang Vũ

17

12D220330027

Nguyễn Linh

Huyền

Ngụy Thị Thanh Xuân

Biểu tượng loài chim trong ca dao Việt Nam

18

12D220330028

Từ Thị Bích

Huyền

Nguyễn Thị Mỹ Nhung

Biểu tượng bóng đêm trong tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh

19

12D220330029

Vỏ Thị Thúy

Huyền

Nguyễn Minh Ca

Hình tượng người chiến sĩ cách mạng trong Nhật kí Đặng Thuỳ Trâm

20

12D220330032

Dương Mộng

Kha

Tăng Tấn Lộc

Vấn đề sử dụng ngôn ngữ trên mạng xã hội của giới trẻ hiện nay

21

12D220330033

Huỳnh Ngọc

Kha

Phan Văn Tiến

Hình tượng người lính trong Cát trọc đầu của Nguyễn Quang Vinh

22

12D220330030

Trần Duy

Khánh

Nguyễn Thanh Đào

Hình tượng người phụ nữ trong tiểu thuyết  của Hồ Biểu Chánh

23

12D220330034

Trần Phạm Đăng

Khoa

Nguyễn Thúy Diễm

Tình yêu đôi lứa trong thơ Phan Thị Thanh Nhàn

24

12D220330039

Trần Bảo

Linh

Tăng Tấn Lộc

Hình ảnh sóng đôi trong ca dao Nam Bộ

25

12D220330040

Phạm Thanh

Long

Nguyễn Minh Ca

Thành ngữ trong tập truyện ngắn Gió lẻ và 9 câu chuyện khác

26

12D220330041

Nguyễn Thị Khánh

Ly

Ngụy Thị Thanh Xuân

Hình ảnh người lính trong thơ kháng chiến chống Mỹ

27

12D220330042

Nguyễn Hiền

Muội

Nguyễn Thị Linh

Vấn đề đạo đức con người trong tiểu thuyết Mảnh đất lắm người nhiều ma của Nguyễn Khắc Trường

28

12D220330043

Lê Thị Ngọc

Muộn

Ngụy Thị Thanh Xuân

Các cung bậc tình yêu trong thơ Xuân Diệu

29

12D220330049

Trần Phương

Nga

Nguyễn Thúy Diễm

Hình tượng người phụ nữ trong tập truyện ngắn Đảo của Nguyễn Ngọc Tư

30

12D220330046

Trần Thị Kim

Ngân

Ngụy Thị Thanh Xuân

Số phận con người trong tiểu thuyết Bến không chồng của Dương Hướng

31

12D220330047

Võ Thị Tuyết

Ngân

Nguyễn Thị Mỹ Nhung

Nhân vật trong truyện ngắn Nguyễn Quang Sáng

32

12D220330050

Lý Yến

Ngọc

Phạm Thu Hằng

Tình yêu trong thơ Huy Cận

33

12D220330051

Nguyễn Thị Thúy

Ngọc

Phạm Thu Hằng

Tính biểu trưng của từ chỉ bộ phận cơ thể người trong tục ngữ Việt Nam

34

12D220330052

Tô Hồng

Nguyên

Nguyễn Lâm Điền

Hình ảnh người phụ nữ trong truyện ngắn của Nam Cao

35

12D220330054

Trần Thị Mỹ

Nhân

Nguyễn Thúy Diễm

Hình tượng thanh niên xung phong trong tiểuthuyết Trăm sông về biển  của nhà văn Nguyễn Đông Thức

36

12D220330056

Lê Thị Thu

Nhi

Nguyễn Đan Chi

Giá trị nhân văn trong truyện ngắn của Phong Điệp

37

12D220330053

Võ Thị Tuyết

Như

Nguyễn Thanh Đào

Số phận con người trong tiểu thuyết Bỉ vỏ của Nguyên Hồng

38

12D220330057

Tô Mỹ

Nhựt

Ngụy Thị Thanh Xuân

Hình ảnh người phụ nữ trong tập Truyện Tây Bắc của Tô Hoài

39

12D220330060

Lê Thị Bích

Phụng

Nguyễn Minh Ca

Giá trị nội dung và nghệ thuật trong tiểu thuyết Vòng hoa bội bạc

40

12D220330058

Nguyễn Duy

Phương

Nguyễn Thị Mỹ Nhung

Hình tượng người lính trong thơ của Nguyễn Duy

41

12D220330063

Huỳnh Thị Thu

Sang

Nguyễn Thúy Diễm

Thế giới nhân vật trong tiểu thuyết Thiên thần sám hối của Tạ Duy Anh

42

12D220330064

Nguyễn Văn

Sang

Nguyễn Thị Linh

Vấn đề chiến tranh trong tiểu thuyết Ăn mày dĩ vãng của Chu Lai

43

12D220330074

Ngô Thị Băng

Thanh

Phạm Thu Hằng

Câu hát than thân trong ca dao Việt Nam

44

12D220330073

Nguyễn Thị

Thanh

Phan Văn Tiến

Hình tượng nhân vật trong Bến không chồng của Dương Hướng

45

12D220330070

Ngô Gia Quốc

Thảo

Nguyễn Đan Chi

Hình tượng người phụ nữ trong thơ Hồ Xuân Hương.

46

12D220330071

Trần Thạch

Thảo

Nguyễn Thị Mỹ Nhung

Hình tượng người lính trong tiểu thuyết Ba lần và một lần

47

12D220330075

Nguyễn Trần Bảo

Thi

Nguyễn Thị Linh

Văn hoá ứng xử gia đình trong tục ngữ Việt Nam

48

12D220330076

Lê Hoàng

Tho

Phạm Thu Hằng

Giá trị biểu trưng của hình ảnh tự nhiên trong tục ngữ Việt Nam

49

12D220330078

Trần Thông

Thuộc

Tăng Tấn Lộc

Tính cách người Việt qua ca dao đồng bằng sông Cửu Long

50

12D220330080

Trần Thị Thủy

Tiên

Phan Văn Tiến

Đặc điểm tiểu thuyết Mùa lá rụng trong vườn của Ma Văn Kháng

51

12D220330081

Lê Ngọc

Tiên

Phạm Thu Hằng

Mối quan hệ gia đình trong ca dao Việt Nam

52

12D220330083

Trần Quốc

Toản

Nguyễn Thị Mỹ Nhung

Yếu tố kì ảo trong tiểu thuyết Lắm người nhiều ma

53

12D220330084

Phan Huyền

Trâm

Phan Văn Tiến

Tiểu thuyết Trăm song về biển của Nguyễn Đông Thức nhìn từ góc độ thể loại

54

12D220330086

Trần Huyền

Trân

Nguyễn Đan Chi

Giá trị nhân đạo trong tác phẩm Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư

55

12D220330088

Vỏ Thị Huyền

Trân

Tăng Tấn Lộc

Tên riêng  người Việt từ góc nhìn văn hóa học. Trường hợp sinh viên đại học Tây Đô

56

12D220330090

Nguyễn Thị Kiều

Trang

Nguyễn Minh Ca

Giá trị nội dung và nghệ thuật trong Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư

57

12D220330091

Võ Thị Mai

Trinh

Phạm Thu Hằng

Văn hoá ẩm thực của người Việt trong tục ngữ Việt Nam

58

12D220330082

Nguyễn Thị Cẩm

Nguyễn Minh Ca

Giá trị nội dung và nghệ thuật trong tiểu thuyết Hồ sơ một tử tù

59

12D220330096

Đoàn Thị Bé

Xuân

Tăng Tấn Lộc

Vấn đề sử dụng ngôn ngữ trên báo sóc trăng từ số tháng 6 đến tháng 12 năm 2015

60

12D220330097

Nguyễn Hà

Xuyên

Phan Văn Tiến

Đặc điểm tiểu thuyết Sông của Nguyễn Ngọc Tư

61

12D220330099

Lê Thị Như

Ý

Nguyễn Thị Linh

Nhân vật người phụ nữ phản diện trong tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh

62

12D220330101

Nguyễn Thị Ngọc

Yến

Nguyễn Đan Chi

Tình yêu đôi lứa trong thơ Tế Hanh

63

1156020003

Đoàn Thị Phương

Anh

Nguyễn Thúy Diễm

Thế giới nhân vật trong tiểu thuyết Sống ở đáy sông của nhà văn Lê Lựu

Hoạt động sinh viên

phát-triển-hoạt-động-ngoại-khóa-dành-cho-sinh-viên-ngành-ngôn-ngữ-anh-tại-trường-đại-học-tây-đô   Tập thể sinh viên lớp Ngôn ngữ Anh khóa 11 Chương trình ngoại khóa là chuỗi các hoạt động được tổ chức nằm ngoài chương trình học chính khóa trên giảng đường xoay quanh các vấn đề về văn hóa - xã hội - văn - thể - mỹ và phát triển kỹ năng. Tại Trường Đại học Tây Đô, hoạt động ngoại khóa...
Go to top