Tin tức - Sự kiện

DANH SÁCH ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN

NIÊN KHÓA: 2012 - 2016

LỚP: ĐẠI HỌC VIỆT NAM HỌC 7

STT

MSSV

HỌ VÀ

TÊN

GV HƯỚNG DẪN

TÊN ĐỀ TÀI

1

12D220113002

Trần Thanh

An

Dương Thanh Xuân

BẢO TỒN VĂN HÓA DÂN TỘC
 KHMER Ở TỈNH SÓC TRĂNG

2

12D220113006

Lê Lạc

Chấn

Lê Thị Mai Hương

NGHỆ THUẬT ĐIÊU KHẮC VÀ KIẾN TRÚC CHÙA CỦA NGƯỜI KHMER Ở TỈNH TRÀ VINH

3

12D220113005

Huỳnh Ngọc

Châu

Dương Thanh Xuân

TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN
 DU LỊCH PHƯỢT TỈNH LÂM ĐỒNG

4

12D220113004

Phạm Quốc

Cường

Cao Thị Sen

KHAI THÁC GIÁ TRỊ KIẾN TRÚC NHÀ CỔ NAM BỘ
 PHỤC VỤ DU LỊCH TẠI CẦN THƠ

5

12D220113009

Nguyễn Thị Kiều

Diễm

Dương Thanh Xuân

KHAI THÁC PHÁT TRIỂN
TIỀM NĂNG DU LỊCH TỈNH CÀ MAU

6

12D220113001

Bùi Văn

Đức

Nguyễn Việt Hùng

TÌM HIỂU DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HOÁ TRONG
 PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH VĨNH LONG

7

12D220113011

Lâm Văn Tèo

Em

Nguyễn Việt Hùng

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN
DU LỊCH HUYỆN ĐẢO PHÚ QUỐC

8

12D220113017

Trần Thị Thu

Cao Thị Sen

GIẢI PHÁT PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LÀNG
 NGHỀ HOA KIỂNG CHỢ LÁCH BẾN TRE

9

12D220113018

Trần Thanh

Hào

Dương Thanh Xuân

TÌM HIỂU KIẾN TRÚC CHÙA
KHMER Ở SÓC TRĂNG

10

12D220113019

Nguyễn Thị Diệu

Hiền

Nguyễn Việt Hùng

VAI TRÒ CỦA RƯỢU ĐẾ TRONG DU LỊCH
 Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

11

12D220113020

Nguyễn Văn

Hoá

Dương Thanh Xuân

TÌM HIỂU VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN
 DU LỊCH SINH THÁI Ở CẦN THƠ

12

12D220113014

Nguyễn Thị Thanh

Hương

Cao Thị Sen

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH MICE Ở
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

13

12D220113015

Lê Thiên

Hương

Cao Thị Sen

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
DU LỊCH SINH THÁI Ở CẦN THƠ

14

12D220113016

Lê Thị Diễm

Hương

Nguyễn Việt Hùng

GIẢI PHÁP MARKETING VỀ VĂN HOÁ LỂ HỘI TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA TỈNH TRÀ VINH

15

12D220113022

Nguyễn Thị

Kiều

Lê Thị Mai Hương

ẨM THỰC NGÀY TẾT CỦA CÁC
DÂN TỘC Ở ĐBSCL

16

12D220113024

Nguyễn Văn

Miền

Cao Thị Sen

KHAI THÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỦA LỄ HỘI TRONG
PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở SÓC TRĂNG

17

12D220113025

Lâm Thị Nhu

Mỳ

Lê Thị Mai Hương

KHAI THÁC CÁC CHỢ Ở VIỆT NAM VÀO
 PHÁT TRIỂN DU LỊCH

18

12D220113026

Phương Thu

Ngoan

Nguyễn Việt Hùng

CÀ MAU – TIỀM NĂNG VỀ
PHÁT TRIỂN DU LỊCH

19

12D220113030

Võ Thanh

Nhàn

Lê Thị Mai Hương

LIÊN KẾT KHAI THÁC DU LỊCH Ở QUẦN ĐẢO NAM DU VÀ
ĐẢO PHÚ QUỐC CỦA TỈNH KIÊN GIANG

20

12D220113028

Đỗ Thị Mỹ

Nhân

Lê Thị Mai Hương

TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG DU LỊCH
SINH THÁI TỈNH CÀ MAU

21

12D220113029

Nguyễn Huỳnh

Nhân

Nguyễn Việt Hùng

TIỀM NĂNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN
DU LỊCH SINH THÁI Ở RỪNG TRÀM TRÀ SƯ

22

12D220113031

Nguyễn Thị Trúc

Nhi

Dương Thanh Xuân

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH
SINH THÁI Ở VĨNH LONG

23

12D220113032

Lê Thị Yến

Nhi

Lê Thị Mai Hương

TÌM HIỂU VỀ TÍN NGƯỠNG
 THỜ MẪU Ở ĐBSCL

24

12D220113034

Nguyễn Thị Cẩm

Nhiên

Lê Thị Mai Hương

TÌM HIỂU CÁC LOẠI BÁNH Ở ĐBSCL

25

12D220113027

Nguyễn Thị Huỳnh

Như

Dương Thanh Xuân

TÌM HIỂU DU LỊCH SINH THÁI HẬU GIANG

26

12D220113035

Nguyễn Tấn

Phát

Cao Thị Sen

KHAI THÁC GIÁ TRI VĂN HÓA CỦA HỆ
THỐNG DI TÍCH  TRONG HOẠT ĐỘNG
 DU LỊCH Ở ĐỒNG THÁP

27

12D220113039

Lê Thị

Tâm

Dương Thanh Xuân

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
DU LỊCH SINH THÁI CÀ MAU

28

12D220113043

Lưu Tuyết

Thơ

Nguyễn Việt Hùng

GIẢI PHÁP MARKETTING TRONG
PHÁT TRIỂN DU LỊCH BẠC LIÊU

29

12D220113041

Huỳnh Thị Anh

Thư

Dương Thanh Xuân

TIỀM NĂNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH
SINH THÁI Ở VƯỜN QUỐC GIA PHÚ QUỐC

30

12D220113044

Trần Kim

Thắm

Lê Thị Mai Hương

TIỀM NĂNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN
DU LỊCH TÂM LINH Ở AN GIANG

31

12D220113045

Nguyễn Việt

Thùy

Cao Thị Sen

KHAI THÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỦA HỆ THỐNG CHÙA KHMER
TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SÓC TRĂNG

32

12D220113055

Hồ Văn

Tính

Lê Thị Mai Hương

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI MIỆT VƯỜN Ở TỈNH TIỀN GIANG

33

12D220113047

Lâm Ngọc

Trâm

Cao Thị Sen

ĐẦU TƯ QUI HOẠCH PHÁT TRIỂN
DU LỊCH HUYỆN ĐẢO PHÚ QUỐC

34

12D220113048

Nguyễn Thị Tùng

Trang

Lê Thị Mai Hương

NGHỆ THUẬT CẢI LƯƠNG TRONG ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN ỞTÂY NAM BỘ

35

12D220113049

Trần Thị

Trang

Lê Thị Mai Hương

TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH
 SÔNG NƯỚC AN GIANG

36

12D220113050

Nguyễn Thị Diễm

Trang

Nguyễn Việt Hùng

BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU NHỮNG HẠN CHẾ CỦA CHỢ NỔI CÁI RĂNG TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH

37

12D220113051

Nguyễn Hữu

Trường

Nguyễn Việt Hùng

GIÁ TRỊ VĂN HÓA ẨM THỰC
 ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

38

12D220113054

Trần Thanh

Tuyến

Dương Thanh Xuân

TÌNH HÌNH VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN
DU LỊCH SINH THÁI RỪNG TRÀM TRÀ SƯ

39

12D220113053

Trịnh Bích

Tuyền

Nguyễn Việt Hùng

ĐỊNH HƯỚNG BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN DULỊCH CHỢ NỔI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

40

12D220113023

Huỳnh Kim

Lụa

Cao Thị Sen

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH
 SINH THÁI HẬU GIANG

41

12D220113010

Phạm Thị

Diễm

Cao Thị Sen

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN
DU LỊCH TÂM LINH ĐBSCL

42

12D220113033

Ngô Hồng Ngọc

Nhi

Cao Thị Sen

KHAI THÁC ẨM THỰC CHĂM TRONG
 PHÁT TRIỂN DU LỊCH AN GIANG

 

 

 

1

12D220113002

Trần Thanh

An

Dương Thanh Xuân

BẢO TỒN VĂN HÓA DÂN TỘC
 KHMER Ở TỈNH SÓC TRĂNG

2

12D220113006

Lê Lạc

Chấn

Lê Thị Mai Hương

NGHỆ THUẬT ĐIÊU KHẮC VÀ KIẾN TRÚC CHÙA CỦA NGƯỜI KHMER Ở TỈNH TRÀ VINH

3

12D220113005

Huỳnh Ngọc

Châu

Dương Thanh Xuân

TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN
 DU LỊCH PHƯỢT TỈNH LÂM ĐỒNG

4

12D220113004

Phạm Quốc

Cường

Cao Thị Sen

KHAI THÁC GIÁ TRỊ KIẾN TRÚC NHÀ CỔ NAM BỘ
 PHỤC VỤ DU LỊCH TẠI CẦN THƠ

5

12D220113009

Nguyễn Thị Kiều

Diễm

Dương Thanh Xuân

KHAI THÁC PHÁT TRIỂN
TIỀM NĂNG DU LỊCH TỈNH CÀ MAU

6

12D220113001

Bùi Văn

Đức

Nguyễn Việt Hùng

TÌM HIỂU DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HOÁ TRONG
 PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH VĨNH LONG

7

12D220113011

Lâm Văn Tèo

Em

Nguyễn Việt Hùng

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN
DU LỊCH HUYỆN ĐẢO PHÚ QUỐC

8

12D220113017

Trần Thị Thu

Cao Thị Sen

GIẢI PHÁT PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LÀNG
 NGHỀ HOA KIỂNG CHỢ LÁCH BẾN TRE

9

12D220113018

Trần Thanh

Hào

Dương Thanh Xuân

TÌM HIỂU KIẾN TRÚC CHÙA
KHMER Ở SÓC TRĂNG

10

12D220113019

Nguyễn Thị Diệu

Hiền

Nguyễn Việt Hùng

VAI TRÒ CỦA RƯỢU ĐẾ TRONG DU LỊCH
 Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

11

12D220113020

Nguyễn Văn

Hoá

Dương Thanh Xuân

TÌM HIỂU VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN
 DU LỊCH SINH THÁI Ở CẦN THƠ

12

12D220113014

Nguyễn Thị Thanh

Hương

Cao Thị Sen

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH MICE Ở
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

13

12D220113015

Lê Thiên

Hương

Cao Thị Sen

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
DU LỊCH SINH THÁI Ở CẦN THƠ

14

12D220113016

Lê Thị Diễm

Hương

Nguyễn Việt Hùng

GIẢI PHÁP MARKETING VỀ VĂN HOÁ LỂ HỘI TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỦA TỈNH TRÀ VINH

15

12D220113022

Nguyễn Thị

Kiều

Lê Thị Mai Hương

ẨM THỰC NGÀY TẾT CỦA CÁC
DÂN TỘC Ở ĐBSCL

16

12D220113024

Nguyễn Văn

Miền

Cao Thị Sen

KHAI THÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỦA LỄ HỘI TRONG
PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở SÓC TRĂNG

17

12D220113025

Lâm Thị Nhu

Mỳ

Lê Thị Mai Hương

KHAI THÁC CÁC CHỢ Ở VIỆT NAM VÀO
 PHÁT TRIỂN DU LỊCH

18

12D220113026

Phương Thu

Ngoan

Nguyễn Việt Hùng

CÀ MAU – TIỀM NĂNG VỀ
PHÁT TRIỂN DU LỊCH

19

12D220113030

Võ Thanh

Nhàn

Lê Thị Mai Hương

LIÊN KẾT KHAI THÁC DU LỊCH Ở QUẦN ĐẢO NAM DU VÀ
ĐẢO PHÚ QUỐC CỦA TỈNH KIÊN GIANG

20

12D220113028

Đỗ Thị Mỹ

Nhân

Lê Thị Mai Hương

TIỀM NĂNG VÀ THỰC TRẠNG DU LỊCH
SINH THÁI TỈNH CÀ MAU

21

12D220113029

Nguyễn Huỳnh

Nhân

Nguyễn Việt Hùng

TIỀM NĂNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN
DU LỊCH SINH THÁI Ở RỪNG TRÀM TRÀ SƯ

22

12D220113031

Nguyễn Thị Trúc

Nhi

Dương Thanh Xuân

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH
SINH THÁI Ở VĨNH LONG

23

12D220113032

Lê Thị Yến

Nhi

Lê Thị Mai Hương

TÌM HIỂU VỀ TÍN NGƯỠNG
 THỜ MẪU Ở ĐBSCL

24

12D220113034

Nguyễn Thị Cẩm

Nhiên

Lê Thị Mai Hương

TÌM HIỂU CÁC LOẠI BÁNH Ở ĐBSCL

25

12D220113027

Nguyễn Thị Huỳnh

Như

Dương Thanh Xuân

TÌM HIỂU DU LỊCH SINH THÁI HẬU GIANG

26

12D220113035

Nguyễn Tấn

Phát

Cao Thị Sen

KHAI THÁC GIÁ TRI VĂN HÓA CỦA HỆ
THỐNG DI TÍCH  TRONG HOẠT ĐỘNG
 DU LỊCH Ở ĐỒNG THÁP

27

12D220113039

Lê Thị

Tâm

Dương Thanh Xuân

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
DU LỊCH SINH THÁI CÀ MAU

28

12D220113043

Lưu Tuyết

Thơ

Nguyễn Việt Hùng

GIẢI PHÁP MARKETTING TRONG
PHÁT TRIỂN DU LỊCH BẠC LIÊU

29

12D220113041

Huỳnh Thị Anh

Thư

Dương Thanh Xuân

TIỀM NĂNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH
SINH THÁI Ở VƯỜN QUỐC GIA PHÚ QUỐC

30

12D220113044

Trần Kim

Thắm

Lê Thị Mai Hương

TIỀM NĂNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN
DU LỊCH TÂM LINH Ở AN GIANG

31

12D220113045

Nguyễn Việt

Thùy

Cao Thị Sen

KHAI THÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỦA HỆ THỐNG CHÙA KHMER
TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH SÓC TRĂNG

32

12D220113055

Hồ Văn

Tính

Lê Thị Mai Hương

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH SINH THÁI MIỆT VƯỜN Ở TỈNH TIỀN GIANG

33

12D220113047

Lâm Ngọc

Trâm

Cao Thị Sen

ĐẦU TƯ QUI HOẠCH PHÁT TRIỂN
DU LỊCH HUYỆN ĐẢO PHÚ QUỐC

34

12D220113048

Nguyễn Thị Tùng

Trang

Lê Thị Mai Hương

NGHỆ THUẬT CẢI LƯƠNG TRONG ĐỜI SỐNG NGƯỜI DÂN ỞTÂY NAM BỘ

35

12D220113049

Trần Thị

Trang

Lê Thị Mai Hương

TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH
 SÔNG NƯỚC AN GIANG

36

12D220113050

Nguyễn Thị Diễm

Trang

Nguyễn Việt Hùng

BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU NHỮNG HẠN CHẾ CỦA CHỢ NỔI CÁI RĂNG TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH

37

12D220113051

Nguyễn Hữu

Trường

Nguyễn Việt Hùng

GIÁ TRỊ VĂN HÓA ẨM THỰC
 ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

38

12D220113054

Trần Thanh

Tuyến

Dương Thanh Xuân

TÌNH HÌNH VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN
DU LỊCH SINH THÁI RỪNG TRÀM TRÀ SƯ

39

12D220113053

Trịnh Bích

Tuyền

Nguyễn Việt Hùng

ĐỊNH HƯỚNG BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN DULỊCH CHỢ NỔI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

40

12D220113023

Huỳnh Kim

Lụa

Cao Thị Sen

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH
 SINH THÁI HẬU GIANG

41

12D220113010

Phạm Thị

Diễm

Cao Thị Sen

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN
DU LỊCH TÂM LINH ĐBSCL

42

12D220113033

Ngô Hồng Ngọc

Nhi

Cao Thị Sen

KHAI THÁC ẨM THỰC CHĂM TRONG
 PHÁT TRIỂN DU LỊCH AN GIANG

Hoạt động sinh viên

phát-triển-hoạt-động-ngoại-khóa-dành-cho-sinh-viên-ngành-ngôn-ngữ-anh-tại-trường-đại-học-tây-đô   Tập thể sinh viên lớp Ngôn ngữ Anh khóa 11 Chương trình ngoại khóa là chuỗi các hoạt động được tổ chức nằm ngoài chương trình học chính khóa trên giảng đường xoay quanh các vấn đề về văn hóa - xã hội - văn - thể - mỹ và phát triển kỹ năng. Tại Trường Đại học Tây Đô, hoạt động ngoại khóa...
Go to top