Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Tây Đô

Tầng trệt, nhà học F, Trường Đại học Tây Đô

Số 68, đường Trần Chiên, phường Lê Bình, quận Cái Răng, Tp. Cần Thơ.

Điện thoại: 02922 480 461

Website: http://llc.tdu.edu.vn