MP 01

Tập thể tình nguyện viên Việt Nam và Canada trong chương trình

(Sinh viên Mai Phương, người đầu tiên bên phải)

 

MP 02MP 03

MP 04MP 05

Giao lưu văn hoá tại Việt Nam

 

MP 06MP 07MP 08MP 09

Giao lưu văn hoá tại Canada

Ảnh: Mai Phương

Go to top