AV9 01

Tập thể lớp Anh văn 9

 

AV9 02AV9 03

Tổ chức Đại hội chi Đoàn

 

AV9 04AV9 05

Tổ chức lễ hội Halloween

 

AV9 7

 Thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng  

 

 

AV9 08 

Thăm và tặng quà trẻ em đường phố

 

 AV9 09

AV9 10

 Tham gia biểu diễn văn nghệ

 AV9 11

Tham gia chạy việt dã

 

AV9 13

Vui tất niên, mừng xuân mới   

     

 AV9 14AV9

 Sinh viên giỏi nhận giấy khen và học bổng

               

 Ảnh: Mỹ Duyên

Go to top