Ngày 03/6/2016, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tây Đô tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2014 – 2017. Một số chi đoàn và đoàn viên Khoa Ngữ Văn có thành tích xuất sắc trong nửa đầu nhiệm kỳ 2014 – 2017 và năm học 2015 – 2016 đã được tuyên dương. 

 DANH SÁCH NHẬN GIẤY KHEN GIỮA NHIỆM KỲ 2014 – 2017

I.  KHEN  CẤP BAN GIÁM HIỆU

TẬP THỂ

 1. BCH Đoàn khoa Ngữ Văn
 2. Chi đoàn Văn học 8A

CÁ NHÂN

 1. Đ/c Hứa Như Ngọc            Nguyên UV BTV Đoàn trường, Nguyên Bí thư ĐK
 2. Đ/c Võ Thùy Dương          UV BCH Đoàn trường, Bí thư Đoàn khoa
 3. Đ/c Phan Huỳnh Quyển    UV BCH Đoàn trường , Phó BT Đoàn khoa
 4. Đ/c Đinh Hoài Thương     UV BCH Đoàn trường

II.  KHEN  CẤP ĐOÀN TRƯỜNG

TẬP THỂ

 1. Chi đoàn Văn học 8B
 2. Chi đoàn Việt Nam học 8
 3. Chi đoàn Văn học 9
 4. Chi đoàn Ngôn Ngữ Anh 9
 5. Chi đoàn Việt Nam học 9

CÁ NHÂN

 1. Đ/c Trần Trí Tín                 Phó Bí thư Đoàn khoa
 2. Đ/c Nguyễn Thị Yến Nhi UV BTV Đoàn khoa
 3. Đ/c Nguyễn Công Giữ       UV BCH Đoàn khoa
 4. Đ/c Ngô Thanh Tuấn         UV BCH Đoàn khoa

 

DANH SÁCH NHẬN GIẤY KHEN NĂM HỌC 2015 – 2016

I.  KHEN  CẤP BAN GIÁM HIỆU

TẬP THỂ

Chi đoàn Văn học 8A

CÁ NHÂN

 1. Đ/c Võ Thùy Dương          UV BCH Đoàn trường, Bí thư Đoàn khoa
 2. Đ/c Phan Huỳnh Quyển    UV BCH Đoàn trường , Phó BT Đoàn khoa
 3. Đ/c Phạm Hồng Hòa          UV BCH Đoàn khoa

II.  KHEN  CẤP ĐOÀN TRƯỜNG

TẬP THỂ

 1. Chi đoàn Văn học 8B
 2. Chi đoàn Việt Nam học 8
 3. Chi đoàn Văn học 9
 4. Chi đoàn Việt Nam học 9

CÁ NHÂN

 1. Đ/c Trần Trí Tín                   Phó Bí thư Đoàn khoa
 2. Đ/c Nguyễn Thị Yến Nhi    UV BTV Đoàn khoa
 3. Đ/c Liêu Thị Yến Nhi          UV BTV Đoàn khoa
 4. Đ/c Nguyễn Công Giữ         UV BCH Đoàn khoa

Doan 01

Tập thể các chi đoàn có thành tích xuất sắc nửa đầu nhiệm kì 2014-2017 

nhận giấy khen của Đoàn Trường

 

Doan 02

Cá nhân có thành tích xuất sắc  nửa đầu nhiệm kì 2014-2017 

nhận giấy khen của Đoàn Trường

Go to top