NGÀNH NGÔN NGỮ ANH K.7

1. Nguyễn Thu Đông: 8.05

2. Trần Thị Ánh Đào: 8.47

3. Lê Ngọc Châu: 8.03

4. Trịnh Kiều My: 8.22

5. Nguyễn Phúc Thịnh: 8.74

6. Phạm Long Tuấn Anh: 8.14

NGÀNH VIỆT NAM HỌC-DU LỊCH K.7

1. Phạm Thị Thùy Dương: 8.28

2. Nguyễn Thị Kim Sen: 8.22

NGÀNH VĂN HỌC K.7

1. Quách Minh Sang: 8.37

2. Nguyễn Thị Anh Thư: 8.11

3. Đinh Hoài Thương: 8.74

4. Lê Thị Ngọc Thảo: 8.26

5. Trương Thị Ngọc Trân: 8.60

Tổng cộng: danh sách có 13 sinh viên.

Go to top