Họ và tên Học vị Chức vụ Email
Ban Chủ nhiệm Khoa
Nguyễn Thị Diễm Thúy Thạc sĩ P.Trưởng khoa - Phụ trách chung

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0913 700 715

Tăng Tấn Lộc Thạc sĩ, NCS P.Trưởng khoa - Phụ trách chuyên ngành Văn học và Việt Nam học du lịch

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 09191 456 48

 

Hiện tại khoa Ngữ văn có 38 cán bộ, giảng viên, trong đó:

 

- Cán bộ, giảng viên có học vị Tiến sĩ: 02 GV.

 

- Cán bộ, giảng viên có học vị Thạc sĩ: 27 GV

 

- Tỷ lệ nam:  07 GV

 

- Tỷ lệ nữ: 31 GV

 

- Số cán bộ đang học tiến sĩ: 03 GV; học thạc sĩ: 04 GV.

                       

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN KHOA NGỮ VĂN

STT

Họ tên

Chức vụ

Học vị

1

Nguyễn Thị Diễm Thúy

Phó Trưởng khoa

Thạc sĩ

2

Tăng Tấn Lộc

Phó Trưởng khoa

ThS, NCS

3

Ngô Thị Thu Thảo

Chuyên viên

Cao học

4

Phan Thị Kim Thúy

Chuyên viên

Cử nhân

5

Đăng Thị Bảo Dung

Giảng viên

ThS, NCS

6

Huỳnh Thị Ngọc Kiều

Giảng viên

Thạc sĩ

7

Phạm Thu Hằng

Giảng viên

Thạc sĩ

8

Huỳnh Nguyễn Bảo Ngọc

Giảng viên

Thạc sĩ

9

Nguyễn Hiệp Thanh Nga

Giảng viên

TS

10

Đặng Thị Hạnh

Giảng viên

Thạc sĩ

11

Phan Thị Minh Uyên

Giảng viên

Thạc sĩ

12

Wa Thái Như Phương

Giảng viên

Thạc sĩ

13

Châu Thanh Hải

Giảng viên

Thạc sĩ

14

Dương Thanh Xuân

Giảng viên

Thạc sĩ

15

Lê Văn Lành

Chuyên viên

Cao học

16

Nguyễn Thúy Diễm

Giảng viên

Thạc sĩ

17

Nguyễn Minh Ca

Giảng viên

Thạc sĩ

18

Lê Thị Mai Hương

Giảng viên

Thạc sĩ

19

Lý Thị Trà My

Giảng viên

Thạc sĩ

20

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Giảng viên

Thạc sĩ

21

Huỳnh Thị Mỹ Duyên

Giảng viên

Thạc sĩ, NCS

22

Lê Thị Ngọc Điệp

Giảng viên

Cử nhân

23

Nguyễn Thị Tuyết Hồng

Giảng viên

Thạc sĩ

24

Nguyễn Thanh Đào

Chuyên viên

Thạc sĩ

25

Cao Thị Sen

Giảng viên

Thạc sĩ

26

Bùi Thị Trúc Ly

Giảng viên

Cao học

27

Nguyễn Thị Mỹ Nhung

Giảng viên

Thạc sĩ

28

Ngô Thị Ngọc Thảo

Giảng viên

Thạc sĩ

29

Võ Ngọc Trúc Phương

Giảng viên

Cao học

30

Ngô Thị Minh Hiếu

Giảng viên

Thạc sĩ

31

Nguyễn Thị Linh

Giảng viên

Thạc sĩ

32

Phan Văn Tiến

Giảng viên

Thạc sĩ

33

Nguyễn Hoàng Phương

Giảng viên

Cử nhân

34

Nguyễn Đan Chi

Chuyên viên

Thạc sĩ

35

Hứa Như Ngọc

Giảng viên

Cao học

 

Go to top