Họ và tên Học vị Chức vụ Email
Ban Chủ nhiệm Khoa
Tăng Tấn Lộc Tiến sĩ Phó Trưởng khoa 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 09191 456 48

 

Hiện tại khoa Ngữ văn có 27 cán bộ, giảng viên, trong đó:

 

- Cán bộ, giảng viên có học vị Tiến sĩ: 02 GV.

 

- Cán bộ, giảng viên có học vị Thạc sĩ: 22

 

- Số cán bộ đang học tiến sĩ: 05 GV; học thạc sĩ: 03 GV.

                       

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN KHOA NGỮ VĂN

TT

Họ tên

Chức vụ

Học vị

1

Tăng Tấn Lộc

Phó Trưởng khoa

Tiến sĩ

2

Ngô Thị Thu Thảo

Chuyên viên

Cao học

3

Đăng Thị Bảo Dung

P. Bộ môn AV

ThS, NCS

4

Huỳnh Thị Ngọc Kiều

Giảng viên

Thạc sĩ

5

Phạm Thu Hằng

P. Bộ môn VH

Thạc sĩ

6

Huỳnh Nguyễn Bảo Ngọc

Giảng viên

Thạc sĩ

7

Nguyễn Hiệp Thanh Nga

P. Bộ môn AV

Tiến sĩ

8

Đặng Thị Hạnh

Giảng viên

Thạc sĩ

9

Phan Thị Minh Uyên

Giảng viên

Thạc sĩ

10

Wa Thái Như Phương

Giảng viên

Thạc sĩ

11

Châu Thanh Hải

Giảng viên

Thạc sĩ

12

Dương Thanh Xuân

P. Bộ môn DL

Thạc sĩ

13

Lê Văn Lành

Giảng viên

Thạc sĩ

14

Nguyễn Thúy Diễm

Giảng viên

ThS, NCS

15

Nguyễn Minh Ca

Giảng viên

ThS, NCS

16

Lý Thị Trà My

Giảng viên

Thạc sĩ

17

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Giảng viên

Thạc sĩ

18

Huỳnh Thị Mỹ Duyên

P. Bộ môn AV

ThS, NCS

19

Nguyễn Thanh Đào

Chuyên viên

Thạc sĩ

20

Cao Thị Sen

Giảng viên

Thạc sĩ

21

Bùi Thị Trúc Ly

Giảng viên

Cao học

22

Nguyễn Thị Mỹ Nhung

Giảng viên

Thạc sĩ

23

Ngô Thị Ngọc Thảo

Giảng viên

Thạc sĩ

24

Ngô Thị Minh Hiếu

Giảng viên

Thạc sĩ

25

Nguyễn Thị Linh

Giảng viên

ThS, NCS

26

Phan Văn Tiến

Giảng viên

Thạc sĩ

27

Hứa Như Ngọc

Giảng viên

Cao học

 

Go to top