Anh

  TRƯỞNG KHOA

   TS. TĂNG TẤN LỘC

    ĐT: 0919145648

     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

PHÓ TRƯỞNG KHOA

   ThS. ĐẶNG THỊ BẢO DUNG

  ĐT: 0908981897

     dtbdungThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">@tdu.edu.vn

MY DUYEN

PHÓ BỘ MÔN AV CHUYÊN NGÀNH

  ThS. HUỲNH THỊ MỸ DUYÊN 

   ĐT: 01275899198

     htmduyenThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">@tdu.edu.vn

 

cô Nga

PHÓ BỘ MÔN AV CHUẨN ĐẦU RA

  TS. NGUYỄN HIỆP THANH NGA

  ĐT: 0918124187

     nhtngaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">@tdu.edu.vn

 

PHÓ BỘ MÔN AV CHUYÊN NGỮ

ThS. ĐẶNG THỊ BẢO DUNG

 ĐT: 0908981897

   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

THU HANG

PHÓ BỘ MÔN VĂN HỌC

ThS. PHẠM THU HẰNG

  ĐT: 0918441829

     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

 

Hiện tại khoa Ngữ văn có 22 cán bộ, giảng viên cơ hữu, trong đó:

 - Cán bộ, giảng viên có học vị Tiến sĩ: 02 GV.

- Cán bộ, giảng viên có học vị Thạc sĩ: 15 GV.

 - Số cán bộ đang học Tiến sĩ: 05 GV.

                       

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, NHÂN VIÊN KHOA NGỮ VĂN

   TT

            Họ tên

       Chức vụ

       Học vị

1

 Tăng Tấn Lộc

   Trưởng khoa

 Tiến sĩ

2

 

Đặng Thị Bảo Dung

     Phó khoa,

  P. Bộ môn AV      chuyên ngữ

 

ThS, NCS

3

Ngô Thị Thu Thảo

   Chuyên viên  CN

4

Phạm Thu Hằng

    P. Bộ môn

      Văn học

Thạc sĩ

5

Huỳnh Nguyễn Bảo Ngọc

    Giảng viên

Thạc sĩ

6

Nguyễn Hiệp Thanh Nga

  P. Bộ môn AV    chuẩn đầu ra

 

Tiến sĩ

7

Đặng Thị Hạnh

    Giảng viên

Thạc sĩ

8

Phan Thị Minh Uyên

    Giảng viên

Thạc sĩ

9

Wa Thái Như Phương

    Giảng viên

Thạc sĩ

10

Châu Thanh Hải

    Giảng viên

Thạc sĩ

11

Lê Văn Lành

    Giảng viên

Thạc sĩ

12

Nguyễn Thúy Diễm

    Giảng viên

ThS, NCS

13

Nguyễn Minh Ca

    Giảng viên

ThS, NCS

14

Lý Thị Trà My

    Giảng viên

Thạc sĩ

15

Nguyễn Thị Thúy Hằng

    Giảng viên

Thạc sĩ

16

Huỳnh Thị Mỹ Duyên

 P. Bộ môn AV chuyên ngành

ThS, NCS

17

Bùi Thị Trúc Ly

    Giảng viên

Cao học

18

Nguyễn Thị Mỹ Nhung

    Giảng viên

Thạc sĩ

19

Ngô Thị Ngọc Thảo

    Giảng viên

Thạc sĩ

20

Ngô Thị Minh Hiếu

    Giảng viên

Thạc sĩ

21

Nguyễn Thị Linh

    Giảng viên

ThS, NCS

22

Hứa Như Ngọc

    Giảng viên

Cao học

 

Go to top