1.MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Chương trình nhằm đào tạo ra cán bộ có trình độ đại học tiếng Anh, có thể giảng dạy tiếng Anh, dịch thuật, và đảm nhận những công việc liên quan đến tiếng Anh ở nhiều lĩnh vực đời sống xã hội.

- Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức chung và chuyên ngành đủ rộng để tự học suốt đời và thích nghi với nhu cầu công việc của xã hội.

2. THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

- 4 năm

3. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông

4. QUI TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP:

4.1. Qui trình đào tạo:

Qui trình đào tạo: Sinh viên được trang bị kiến thức đại cương trong bốn học kì đầu tiên, bao gồm các môn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết từ sơ cấp đến nâng cao. Bốn học kỳ tiếp theo sinh viên sẽ học các môn chuyên sâu của ngành và làm khoá luận hoặc tiểu luận tốt nghiệp.

4.2. Phương pháp đào tạo:

Ngoài phương pháp chung “lấy người học làm trung tâm”, “Phương pháp giao tiếp” là phương pháp chủ đạo kết hợp với các phương pháp đào tạo ngoại ngữ truyền thống khác.

Giáo trình giảng dạy và tham khảo cập nhật và đồ dùng giảng dạy hiện đại: phần mềm Powerpoint và các phần mềm học tiếng Anh, máy cassette và băng đĩa.

Chương trình ngoại khoá phong phú: Câu lạc bộ tiếng Anh, có Tình nguyện viên người nước ngoài tham gia giao lưu, cắm trại và các hoạt động dã ngoại.

5. CHUẨN ĐẦU RA

Sau khi học xong chương trình này sinh viên có khả năng:

Về kiến thức:

-         Giao tiếp lưu loát bằng tiếng Anh.

-         Hướng dẫn các đoàn khách du lịch nước ngoài hoặc làm việc tại các văn phòng du lịch nhờ vào kiến thức thu thập được từ Tiếng Anh Du Lịch .

-         Giải quyết vấn đề và soạn thảo văn bản trong lĩnh vực thương mại ( Tiếng Anh Thương Mại )

-         Soạn thảo và xử lí các văn bản nhờ vào kiến thức tin học tương đương trình độ B quốc gia.

-         Sử dụng kiến thức về ngôn ngữ, văn hóa xã hội, phong tục tập quán các nước nói Tiếng Anh trên thế giới như Anh, Mỹ vào công tác giảng dạy, phiên dịch cũng như công tác nghiên cứu sau này, kiến thức ngôn ngữ tiếng Việt làm cơ sở cho việc phân tích đối chiếu trong nghiên cứu ngôn ngữ tiếng Anh.

-         Sử dụng tiếng Pháp trong giao tiếp căn bản hàng ngày (tương đương trình độ A quốc gia).

Về kỹ năng:

-         Sử dụng thành thạo các kỹ năng nghe, nói, đọc và viêt đã được trang bị ở trình độ cao vào thực tiễn công tác trong các môi trường làm việc khác nhau.

-         Có kỹ năng thực hành biên - phiên dịch tự do hoặc chuyên nghiệp trong nhiều lĩnh vực, nhiều cấp độ khác nhau.

-        Có kỹ năng nghiên cứu khoa học: phán đoán, thống kê, phân tích, tổng hợp và đánh giá trong các lĩnh vực ngôn ngữ, văn chương, văn hóa xã hội và dịch thuật.

Về thái độ:

-       Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp, có tinh thần làm việc độc lập cũng như phối hợp trong công việc.

-         Có lòng yêu nghề, yêu khoa học, tận tụy trong công việc, có tinh thần học hỏi, không ngừng nâng cao kiến thức và rèn luyện kỹ năng.

Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

-       Làm việc cho các cơ quan nhà nước các cấp , các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các trường đại học, cao đẳng……..

-         Làm công tác biên - phiên dịch cho các cơ quan: Công chứng, báo chí - truyền thông, các tổ chức khoa học kỹ thuật, các tổ chức kinh tế - xã hội, các viện nghiên cứu, các công ty trong và ngoài nước…

-         Làm đại diện cho các văn phòng tổ chức chính phủ hoặc phi chính phủ, các cơ quan chuyên trách về kinh tế, văn hóa, xã hội…

Go to top