Tin tức - Sự kiện

        Ngày 03/6/2016, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Tây Đô tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2014 – 2017. Một số chi đoàn và đoàn viên Khoa Ngữ Văn có thành tích xuất sắc trong nửa đầu nhiệm kỳ 2014 – 2017 và năm học 2015 – 2016 đã được tuyên dương. 

 DANH SÁCH NHẬN GIẤY KHEN GIỮA NHIỆM KỲ 2014 – 2017

I.  KHEN  CẤP BAN GIÁM HIỆU

TẬP THỂ

 1. BCH Đoàn khoa Ngữ Văn
 2. Chi đoàn Văn học 8A

CÁ NHÂN

 1. Đ/c Hứa Như Ngọc            Nguyên UV BTV Đoàn trường, Nguyên Bí thư ĐK
 2. Đ/c Võ Thùy Dương          UV BCH Đoàn trường, Bí thư Đoàn khoa
 3. Đ/c Phan Huỳnh Quyển    UV BCH Đoàn trường , Phó BT Đoàn khoa
 4. Đ/c Đinh Hoài Thương     UV BCH Đoàn trường

II.  KHEN  CẤP ĐOÀN TRƯỜNG

TẬP THỂ

 1. Chi đoàn Văn học 8B
 2. Chi đoàn Việt Nam học 8
 3. Chi đoàn Văn học 9
 4. Chi đoàn Ngôn Ngữ Anh 9
 5. Chi đoàn Việt Nam học 9

CÁ NHÂN

 1. Đ/c Trần Trí Tín                 Phó Bí thư Đoàn khoa
 2. Đ/c Nguyễn Thị Yến Nhi UV BTV Đoàn khoa
 3. Đ/c Nguyễn Công Giữ       UV BCH Đoàn khoa
 4. Đ/c Ngô Thanh Tuấn         UV BCH Đoàn khoa

 

DANH SÁCH NHẬN GIẤY KHEN NĂM HỌC 2015 – 2016

I.  KHEN  CẤP BAN GIÁM HIỆU

TẬP THỂ

Chi đoàn Văn học 8A

CÁ NHÂN

 1. Đ/c Võ Thùy Dương          UV BCH Đoàn trường, Bí thư Đoàn khoa
 2. Đ/c Phan Huỳnh Quyển    UV BCH Đoàn trường , Phó BT Đoàn khoa
 3. Đ/c Phạm Hồng Hòa          UV BCH Đoàn khoa

II.  KHEN  CẤP ĐOÀN TRƯỜNG

TẬP THỂ

 1. Chi đoàn Văn học 8B
 2. Chi đoàn Việt Nam học 8
 3. Chi đoàn Văn học 9
 4. Chi đoàn Việt Nam học 9

CÁ NHÂN

 1. Đ/c Trần Trí Tín                   Phó Bí thư Đoàn khoa
 2. Đ/c Nguyễn Thị Yến Nhi    UV BTV Đoàn khoa
 3. Đ/c Liêu Thị Yến Nhi          UV BTV Đoàn khoa
 4. Đ/c Nguyễn Công Giữ         UV BCH Đoàn khoa

Doan 01

Tập thể các chi đoàn có thành tích xuất sắc nửa đầu nhiệm kì 2014-2017 

nhận giấy khen của Đoàn Trường

 

Doan 02

Cá nhân có thành tích xuất sắc  nửa đầu nhiệm kì 2014-2017 

nhận giấy khen của Đoàn Trường

Hoạt động sinh viên

phát-triển-hoạt-động-ngoại-khóa-dành-cho-sinh-viên-ngành-ngôn-ngữ-anh-tại-trường-đại-học-tây-đô   Tập thể sinh viên lớp Ngôn ngữ Anh khóa 11 Chương trình ngoại khóa là chuỗi các hoạt động được tổ chức nằm ngoài chương trình học chính khóa trên giảng đường xoay quanh các vấn đề về văn hóa - xã hội - văn - thể - mỹ và phát triển kỹ năng. Tại Trường Đại học Tây Đô, hoạt động ngoại khóa...
Go to top