Công tác tổ chức xây dựng Đoàn những năm qua vẫn đảm bảo được nguyên tắc theo quy định của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Thực hiện theo chủ trương của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:“Nâng cao chất lượng Đoàn cơ sở”, Đoàn khoa đã từng bước củng cố công tác tổ chức, hoàn thiện các chỉ tiêu đánh giá, phân loại Chi đoàn, Đoàn viên. Được sự chỉ đạo của Đoàn trường, Đoàn khoa đã ban hành các văn bản quy chế, phân công nhiệm vụ trong hoạt động của Ban Chấp hành Đoàn khoa để các Chi đoàn trực thuộc thực hiện tốt các văn bản theo đúng quy chế nhằm đảm bảo nguyên tắc thống nhất, tập trung dân chủ trong toàn khoa.

Triển khai, thực hiện và kiểm tra về Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn “Về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”. Đoàn khoa đã được Thành Đoàn kiểm tra công tác tuyên truyền và thực hiện, kết quả thu về 100% thực hiện tốt.

Đến tháng 4 năm 2016, Đoàn khoa đã có 16 Chi đoàn trực thuộc: Chi đoàn Văn học 7, Chi đoàn Ngôn ngữ anh 7, Chi đoàn Việt Nam học 7, Chi đoàn Văn học 8A, Chi đoàn Văn học 8B, Chi đoàn Ngôn ngữ anh 8A, Chi đoàn Ngôn ngữ anh 8B, Chi đoàn Ngôn ngữ anh 8C, Chi đoàn Việt Nam học 8, Chi đoàn Văn học 9, Chi đoàn Ngôn ngữ anh 9, Chi đoàn Việt Nam học 9, Chi đoàn Văn học 10, Chi đoàn Ngôn ngữ anh 10A, Chi đoàn Ngôn ngữ anh 10B, Chi đoàn Việt Nam học 10.

Hiện nay, tổng số đoàn viên, thanh niên khoa Ngữ văn là 777, tổng số Chi đoàn trực thuộc là 16. Công tác phát triển đoàn viên được thực hiện thường xuyên, số đoàn viên được kết nạp mới trong giai đoạn nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua là 35 đoàn viên.

Công tác tập huấn cán bộ Đoàn được Đoàn khoa rất chú trọng, đặc biệt là cán bộ Đoàn chủ chốt. Trong nhiệm kỳ qua Đoàn khoa đã giới thiệu 4 đồng chí tham gia “Lớp tập huấn cán bộ Đoàn trường học 2014, 2015”. Ngoài ra, Đoàn khoa còn giới thiệu các cán bộ đoàn tiêu biểu, đoàn viên ưu tú tham gia lớp tập huấn cán bộ Đoàn tại trường và Cuộc thi “Cán bộ Đoàn giỏi năm 2015 và 2016” do Đoàn trường tổ chức.

Cuộc thi Cán bộ Đoàn giỏi năm 2015 và 2016

Cuộc thi Cán bộ Đoàn giỏi năm 2015 và 2016

Trong những năm qua, tổ chức Đoàn đã tiếp tục công tác giới thiệu Đoàn viên ưu tú có thành tích xuất sắc về cho Đảng bộ nhà trường xem xét kết nạp. Kết quả trong giai đoạn nửa đầu nhiệm kỳ 2014 – 2017 đã giới thiệu 4 đoàn viên ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và điều hoàn thành chương trình học.

Trong nhiệm kỳ qua, được sự chỉ đạo của Đoàn trường, Đoàn khoa đã hoàn thành công tác kiểm tra, giám sát các Chi đoàn trực thuộc về công tác Đoàn vụ và việc thực hiện Điều lệ Đoàn. Bên cạnh đó Đoàn khoa cũng ghi nhận tình hình hoạt động của đơn vị, liên hệ làm việc với các Chi đoàn để chỉ đạo hoạt động và tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc cho Chi đoàn trực thuộc. 

Go to top